Mikä on kansanparantaja?

Aikanaan kansanparantajat vastasivat pääosin ihmisten erilaisten vaivojen parantamisesta, tosin heitä ei silloin kutsuttu välttämättä nimellä kansanparantaja.

Jotkut kansanparantajat olivat syvällisesti perehtyneet oman aikansa varsin rajalliseen lääketieteelliseen tietoon ja jotkut heistä olivat erittäin taitavia eläinlääkäreitä.

Kansanperinteen kerääjien aineistosta löytyy viittauksia moniinkin aikanaan tunnettuihin kansanparantajiin. Joskus heidän toimintaansa liittyi taikauskoon perustuvia elementtejä, jotka toimivat hyvin, kun potilaat uskoivat heitä. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan sama mekanismi on mukana yllättäen myös modernissa lääketieteessä. Potilaan asennoituminen hoitajaa, hoitoa tai lääkettä kohtaan näyttää vaikuttavan hoidon tehoon. Usein kansanparantajien hoidossa käytettiin myös yrteistä ja silloisista apteekeista saaduista aineista valmistettuja lääkkeitä ja voiteita. Nykyisin sanalla kansanparantaja viitataan mielestäni henkilöön, jolla ei ole muodollista lääketieteellistä tai hoitoalan koulutusta, mutta joka kuitenkin työskentelee joko sivutoimisesti tai päätoimisesti hoitotyössä.

Itse olen oppinut taitavalta kansanparantajalta monia hyviä asioita. Länsimaisessa lääketieteessä hoidossa keskitytään pitkälti kipukohtiin ja oireisiin, mutta kansanpararantajalta saadun opin mukaan kannattaa hoitaa aina koko keho, jolloin on huomattavasti paremmat mahdollisuudet hoitaa myös oireiden syytä, joka voi siis olla aivan muualla kuin oireet. Kansanparantaja näytti, kuinka joitain kehon virheasentoja voi käytännössä korjata auttamalla niveliä oikeisiin asentoihin tai lihaskireyksiä helpottamalla. Kansanparantajan näkemysten ja opastuksen avulla olen oppinut entistä paremmin hyödyntämään oman alani tietoja ja taitoja.