Alaselän kiputiloista

1960-luvulla tehtyjen laajojen kyselytutkimusten perusteella 80% ihmisistä on jossain elämänsä vaiheessa kärsinyt alaselän kivuista. Tämä koskee siis tälläkin hetkellä noin neljää miljoonaa suomalaista.

Lantion ja lonkkien virheasennot

Lantiolla on keskeinen merkitys selän, lonkkien ja alaraajojen kiputiloissa. Jos lantio on vinossa, se yleensä merkitsee sitä, että lantion luiden ja ristiluun välinen nivel – SI-nivel – on virheasennossa. Tällainen virheasento synnyttää monenlaisia oireita, yleisimmin issias- ja lonkkakipuja, mutta myös monenlaisia oireita jalkoihin jalkateristä polviin saakka. Kipuja ei aiheuta niinkään itse nivelen asento, vaan tästä asennosta aiheutuvat selkään, lonkkiin ja alaraajoihin kohdistuvat asentomuutokset, jotka puolestaan saavat aikaan ylimääräisiä lihasjännityksiä ja sidekudosten venymistä jatkuvan kiristyksen seurauksena. Niinpä virheasento on voinut vallita jo pidemänkin aikaa, kunnes jokin ylimääräinen ponnistus niin sanotusti katkaisee kamelin selän. Lantion ja lonkkien virheasennoista olen kirjoittanut useammankin artikkelin:

Noidannuoli

Useimmilla lienee jonkinlainen mielikuva noidannuolesta (lumbago) tai iskiaskivusta. Nämä ovat äkillisiä hyvinkin voimakkaita selän kiputiloja, jotka aiheuttavat työkyvyttömyyttä ja joiden vuoksi hakeudutaan lääkärin hoitoon.

Noidannuolessa on pohjimmiltaan kysymys selän alueella olevasta lihaskrampista, kun taas iskiaskivun aiheuttaa iskiashermon ärsytystila. Iskiashermo on paksu hermokimppu, joka muodostuu lannerangan nikamaväleistä alaraajoihin lähtevistä hermoista.

Noidannuolessa kipu tuntuu alaselän alueella ja saattaa heijastua pakaraankin. Kipu on voimakas ja estää usein liikkumisen. Noidannuoleen auttaa lähes aina lepo ja lämpö, joiden vaikutuksesta tilanne helpottuu muutamassa päivässä. Melko usein ennen noidannuolen iskemistä selän alueella on tuntunut pientä oireilua jo useamman päivän ajan.

Iskias

Iskiaksessa kipua tuntuu olevan myös jalassa, jossa voi olla myös tuntohäiriöitä – aina sen mukaan, mikä iskiashermokimpun selästä lähtevistä “juurista” on ärsytystilassa. ärsytys on useimmiten mekaanista ja johtuu siitä, että jokin rakenne painaa, puristaa tai venyttää hermoa (esimerkiksi hermopinne). Tällaisen tilanteen taustalla voi olla välilevyn pullistuman tai lihaskrampin aiheuttama paine, nikamalukko tai – kuten usein on käynyt ilmi – lantion ja SI-nivelen toimintahäiriö. Joskus harvoin syynä on ollut myös selkäydinkanavan ahtautuminen (spinaalistenoosi).

Kemiallinen ärsytys on kysymyksessä silloin, kun välilevy “repeää”. Repeämä kuulostaa dramaattiselta, mutta on itseasiassa halkeama, joka yltää välilevyn ulommaisesta osasta välilevyn sisempään osaan. Kun välilevyn sisus pääsee tekemisiin hermokudoksen kanssa, se aiheuttaa ärsytystä. Oireet hellittävät ajan myötä, kun välilevyn ydin kuivahtaa.

Nikamalukot

Selän ja kaularangan nikamat ovat vahvan lihastupen ympäröimiä. Toisinaan syntyy tilanne, jossa jonkun nikaman liike rajoittuu ja voi estyä jopa kokonaan. Nikamakohdasta riippuen se voi aiheuttaa erilaisia oireita. Selässä voi olla väsynyt olo, hengityksen vaikeutuminen voi saada aikaan lievää ahdistusta, selässä voi olla tarkkarajainen kipukohtakin ja joskus kipu tuntuu rinnan puolella. Joskus nikamalukot saavat aikaan myös kohonneen verenpaineen.

Tarkkaa syytä nikamalukkojen syntymiselle ei varmaankaan tiedetä. Näyttää kuitenkin siltä, että lantion alueen virheasennot synnyttävät uusiutuvia nikamalukkoja rintarankaan. Tilanteen korjaamiseksi ei riitä selän käsittely, vaan kestävämpien hoitotulosten saamiseksi vaaditaan myös lantion alueen hoitamista.

Muita alaselän kipuja

Alaselässä on myös toisenlaisia – vähemmän dramaattisia – kiputiloja, jotka voivat olla jatkuvaa jomotusta, usein esiintyvää särkyä tai polttoa alaselässä.

Usein kipu voimistuu kauan paikallaan seistessä esimerkiksi kaupassa, museossa tai juhlatilaisuuksissa. Ensin selkä väsyy, sitten sitä alkaa särkeä ja lopulta kipu muuttuu poltteeksi. Tässä vaiheessa kivusta kärsivän täytyy istahtaa ja lepuuttaa selkäänsä hieman kumarassa asennossa, jolloin polte helpottaa hetkeksi.

Samaan ryhmään kuuluu myös selän väsyminen ja jäykistyminen istuessa. Hetken istumisen jälkeen alaselkä tuntuu tavattoman jäykältä ja istumisen jälkeen selän suoristaminen on vaikeaa ja saattaa olla jonkin verran kivulloistakin. Äärimmäisissä tapauksissa selän jäykistymiseen riittää hyvinkin lyhytaikainen istuminen.

Nämä oireet ovat tavallisesti sen verran lieviä ja epämääräisiä, että niistä ei juuri hakeuduta lääkärin tutkittavaksi. Ne eivät välttämättä invalidisoi ihmistä, vaan hän voi esimerkiksi urheilla kaikessa rauhassa. Kivut eivät nimittäin tunnu rasituksessa, vaan raskas liikunta, esimerkiksi vaelluksella rinkan kantaminen, voi päinvastoin poistaa oireet jopa viikoiksi.

Kulumista
Tässä vaiheessa, jos kivut yltyvät niin voimakkaiksi, että ne häiritsevät jokapäiväistä elämää, tutkimuksissa löydetään tavallisesti kipualueelta “kulumia”. Pelkkä kuluma ei kuitenkaan sinällään selitä kipuja, sillä kaikkien ihmisten nivelet kuluvat ikääntymisen myötä – myös niiden, joilla kipuja ei ole.

Syynä ryhti- ja asentovirheet?

Olen huomannut niin itselläni kuin monilla tämän tyyppisestä kivusta kärsivillä, että kipu voi johtua selän asentovirheestä. Lantio työntyy eteenpäin ja vastaavasti hartiat taaksepäin. Keskimäärin kaikki on kunnossa, mutta ylävartalon painosta liian suuri osa joutuu selkänikamien takaosassa olevien fasettinivelten varaan. Selässä tuntuva kipu ja polte johtuvat fasettinivelten ylikuormituksesta.

Huonossa asennossa istuminen vastaa alaselän rakenteiden kestovenytystä, mikä joissain tilanteissa voi johtaa lihasten ja muiden rakenteiden kiinnityskohtien ärtymiseen.

Tilanteen korjaaminen vie aikaa. Jos istuessa tukee lantiota niin, että istuma-asento pysyy hyvänä ja alaselkä saa levätä, selkä alkaa toipuessaan kestää taas huonompiakin asentoja. Hieronta lievittää oloa joksikin aikaa, mutta ei ratkaise ongelmaa. Selkä- ja vatsalihasharjoituksetkin auttavat melko hyvin monissa tapauksissa.

Asentovirheiden mekaniikkaa

Lantion kallistuminen eteenpäin aiheuttaa kallistuman myös ristiluussa selkärangan alaosassa. Tämän kallistuman kompensoimiseksi ylävartaloa taivutetaan taaksepäin, jolloin alaselän notko syvenee. Tästä johtuen painopiste siirtyy siten, että nikamien pienet fasettinivelet alaselässä ylikuormittuvat ja vähitellen ne kipeytyvät. Vuosien mittaan nivelpinnat kuluvat ja tulevat entistäkin kipuherkemmiksi. Lopulta selän taivutus taaksepäin voi aiheuttaa paitsi äkillisiä kipuja selkään myös pidempiaikaisia kipuja ja kipuheijastuksia jopa jalkoihin.

Sen lisäksi, että lantio voi olla kokonaisuudessaan kallellaan eteenpäin, on mahdollista, että toinen tai molemmat puolet lantiosta ovat kiertyneet eteenpäin. Yleensä tämän asentovirheen taustalta löytyy jokin äkillinen tapahtuma, esimerkiksi liukastuminen, kaatuminen tai putoaminen. On myös mahdollista, että kiertynyt lantio alkaa oireilla enemmän vasta pitkän ajan – jopa vuosien – kuluttua ja alunperin saatu kolhu on voinut täydellisesti unohtua. Kohdassa lantion ja SI-nivelen toimintahäiriö asiaa on käsitelty enemmän.

Kipujen ja virheasentojen syiden etsintä tuntuu lähes salapoliisin työltä. Kirjoista löytyy tietoa kaikista asiaan vaikuttavista seikoista, mutta mistään ei löydy yhteenvetoa, jossa eri tiedot olisi koottu yhteen ja mietitty, mitä ne merkitsevät koko ihmisen kannalta. Ehkä siksi nykyinen länsimainen lääketiede ei selkäkivuissa useinkaan pääse pidemmälle kuin välilevyyn tai nivelpinnoissa näkyvään kulumaan.

Hoitaminen

Niin selkä- kuin muutkin oireet ovat yleensä monen tekijän yhteissumma. Itselläni on tapana aloittaa hoito haastattelemalla potilasta, jonka jälkeen aloitan varsinaisen tutkimisen ja hoitamisen, jotka käyvät itseasiassa käsi kädessä. Olivat oireet mitkä tahansa, aloitan useimmiten varsinaisen hoitamisen jaloista. Kehoa läpi käydessäni tarkistelen samalla mahdollisia virheasentoja, liikerajoituksia ja arkuuksia. Potilaasta riippuen asioita voidaan tehdä monella tapaa. Jos jokin asia tuntuu kivuliaalta tai potilas jännittää liikaa, voidaan sama asia tehdä useimmiten vaihtoehtoisella tavalla. Hoitamisen tarkoitus on lievittää kipuja, vähentää liikerajoituksia ja korjata mahdollisia virheasentoja.

Hoitamisessa tarkastelen asioita kokonaisvaltaisen näkökulman kannalta, mikä tarkoittaa sitä, että hoitaessa en keskity pelkästään oireeseen, vaan hoidan koko kehoa.

Hoitomenetelmiini eivät kuulu kiertomanipulaatiot. Lantion virheasentojen korjaaminen ei myöskään rasita selän nikamia, joten hoito on turvallista, vaikka välilevyissä olisikin vaurioita. Usein on sitäpaitsi hoidon jälkeen huomattu, että eivät ne kivut välilevyistä sittenkään johtuneet!

Omatoimiset harjoitukset

Varsinkin lantion alueen asentovirheiden korjaamisen yhteydessä pyrin opettamaan potilaalle harjoituksia, joilla hän itse voi vaikuttaa ongelmiinsa. Koska harjoituksia ei opi pelkästään katsomalla tai lukemalla niistä, teetän harjoituksia sen verran, että ne tulevat tutuiksi ja potilas pystyy tekemään ne myös kotonaan mukaansa saamien kirjallisten ohjeiden muistuttaessa niistä.

Siirry tästä ajanvaraukseen