Lantioperäiset oireet

Kun lantio on vinossa, se johtuu useimmiten SI-nivelen virheasennosta, jonka voi havaita lonkkaluun kiertymisenä. Ennemmin tai myöhemmin se alkaa aiheuttaa erilaisia oireita. Hyvä uutinen on se, että virheasento voidaan korjata.

Lantion alueen virheasentojen seurauksena selkärankaan niskaa myöten kohdistuu vääntäviä ja kiertäviä voimia. Toisaalta kehon kuormitus jakautuu vinossa olevan lantion takia epätasaisesti, jolloin enemmän rasitukselle joutuvalla kehon puoliskolla saattaa ilmetä erilaisia ylirasitukselle tyypillisiä kipuja ja muita oireita. Jalkojen erimittaisuus on tavallista, mutta havaintojen mukaan se on harvoin todellista. Sen sijaan vinon lantion mekaniikka aiheuttaa näennäisen raajojen pituuseron.

Kehon toiminnan kannalta keskeisessä asemassa oleva lantio voi aiheuttaa oireita kaikkialle kehoon – nilkkaan, polveen, lonkkaan, niskaan, olkapäähän, yläraajoihin – selästä puhumattakaan, joko välillisesti tai suoraan. SI-nivelen ja lonkkanivelen aiheuttamat oireet voivat tuntua iskias-tyyppisenä kipuna, lonkkasärkynä, repivänä kipuna reidessä, kipuna nivusessa, jalan heikkoutena.

Virheasennon takia lihakset toimivat epäsymmetrisesti, alaselässä ja lonkissa voi syntyä ylimääräisiä lihasjännityksiä, jotka tuntuvat kireytenä ja vaikuttavat paitsi lonkkaniveleen myös polvi- ja nilkkanivelten kuormitukseen ja jalkaterän toimintaan kävellessä.

Lantioperäiset oireet alkavat useinkin haitata jokapäiväistä olemista vasta sitten, kun virheasento on vallinnut pitkään. Jossain vaiheessa jokin pieni tai suurempi tapahtuma niin sanotusti katkaisee kamelin selän ja oireet alkavat paheta.

Taustalla usein tapaturma

Toisinaan ihmiset muistavat selvästi, miten vaivat alkoivat. Ne voivat liittyä kaatumiseen tai muuhun tapaturmaan, joka on jäänyt hyvin mieleen. Joskus vaivat alkavat vasta viikkojen tai kuukausien päästä tapaturmasta, jolloin vaivoja on paljon vaikeampi yhdistää ko. tapahtumaan. On myös sellaisia jokapäiväisiä pieniä horjahduksia, joita tuskin muistaa enää edes seuraavana päivänä: kompastuminen oven kynnykseen, kuoppaan astuminen, liukastuminen.

Oireet ovat vaihtelevia

Erilaisten kipujen ja vaivojen yhdistäminen lantion virheasentoihin olisi helppoa, jos oireet olisivat jokaisella samanlaiset. Mutta niin ei ole. Se, millaisia oireita lantio aiheuttaa, riippuu mm. liikuntatottumuksista – millä tavalla kehoaan käyttää – fyysisestä kunnosta, lihastasapainosta ja iästä.

Hoitamisen vaikutukset

Toisin kuin äkkiseltään luulisi, lantion asennon korjaantuminen ei vaadi pitkäaikaisia harjoituksia, vaan lantio voidaan oikaista yhdellä ainoalla hoitokerralla. Sen sijaan joissain tapauksissa vaikeampaa on korjatun lantion pysyminen suorassa. Hoitotapahtuma onkin ikäänkuin ensiapua vaivaan. Sen jälkeen alkaa potilaan oma osuus eli omatoiminen harjoittelu, jonka tarkoituksena on auttaa kehoa palautumaan mahdollisesti pitkään vallineista virheellisistä kuormituksista.

Joillekin hoitotapahtuma vaikuttaa kuin taikatemppu, joka poistaa kivut ja oireet välittömästi. Joillekin hoito käynnistää kuntouttavan prosessin. Hoidon vaikutuksesta lihakset toimivat eri tavalla kuin ennen hoitoa, josta syystä lihaksissa voi tuntua väsymystä ja kireyttä. Lihasten ja kehon tottuminen uusiin asentoihin vie aikaa. Toisinaan haastetta lisää yliliikkuvat nivelet yhdistettynä heikkoon lihaskuntoon.

Joillain ihmisillä tilanne korjaantuu yhdellä ainoalla hoidolla. Toisilla taas lantion virheellinen asento näyttää palautuvan melko helposti. Siksi onkin ajateltu, että hoitotulos on sitä kestävämpi, mitä pidempään saa pidettyä itsensä suorassa ja tästä syystä hoidon jälkeen kannattaa varoa liikkeitä ja asentoja, jotka saavat lantion palautumaan vanhaan asentoonsa.

Hoitotapahtuma käynnistää kehon kuntoutumisen.

Hoitaja ei voi tehdä potilaan puolesta niitä harjoituksia, joiden avulla kehon toimintaa pyritään tasapainottamaan – potilaan on tehtävä ne itse. Usein kysytään, kuinka pitkään tai usein harjoituksia tulisi tehdä. Sitä on vaikea tietää, sillä olemme kaikki erilaisia ja kehommekin on erilainen. Suosituksia sen sijaan voi antaa. Kun oppii sopivassa määrin kuuntelemaan itseään, sopiva harjoitusmääräkin löytyy.

Jotta saisi lantion alueelle hyvän tuntuman, harjoituksia täytyy joskus tehdä viikkoja, jopa kuukausia. Oma kokemukseni on ollut, että esimerkiksi eteenpäin kallistuneen lantion kohdalla harjoitukset alkoivat tuottaa näkyviä tuloksia noin kolmen-neljän viikon päivittäisellä harjoittelulla (Huom! harjoitukset olivat fyysisesti helppoja ja veivät aikaa muutaman minuutin kerrallaan). Sitten seurasi vaihe, jolloin ei näennäisesti tapahtunut paljoakaan edistystä, kunnes muutaman kuukauden kuluttua huomasin, kuinka helposti lantiota voi lihasten avulla liikutella. Kaiken kaikkiaan tähän kului aikaa noin kolme kuukautta. Samassa ajassa katosivat myös alaselän nikamien kosketuskivut.

Riskiliikkeitä on vältettävä

Myös liikuntatapoihin pitää kiinnittää huomiota. Kehon heikkoudet huomioon ottaen on viisasta välttää tiettyjä liikkeitä ja opetella tekemään asioita toisin. Kurkottelut kauas sivuille ovat pahasta, samoin kumarrus-kierto -yhdistelmät.

Venyttelyissä olisi hyvä pitäytyä sellaisiin liikkeisiin, joissa lantio voi olla tukevasti suorassa. Erilaisten kiertoharjoitusten sijaan suorat venytykset ovat turvallisimpia.

Entä sitten välilevyperäiset oireet?

Jo pitkään on arveltu useimpien selkäkipujen syyksi välilevyjä. Välilevyt rappeutuvat ja välilevyt pullistelevat. Kun pullistuma painaa hermoa, se aiheuttaa kipuja ja muita oireita. Tähän loppuu yleensä potilaan tilanteen analysointi ja hoidoksi tarjotaan kipulääkitystä, kuntoutusta ja toisinaan leikkausta. Joskus kipulääkkeet ja kuntoutus auttavat, joskus ainoa vaihtoehto on leikkaus. Mutta valtaosassa selkäkipuja – myös välilevyperäiset kivut mukaanlukien – vaivan alkuperäinen syy ei ole välilevyssä, vaan huonossa ryhdissä, kehon huonoissa asennoissa. Kuntouttaminenkaan ei ole kovin tehokasta, jos siinä ei puututa syihin, joista huono ryhti johtuu.

Jotkut ovat saaneet helpotusta myös selkeästi pullistumista aiheutuviin oireisiin, kun hoidossa on huomioitu lantion alueen virheasentojen vaikutus. Hoitaminen on turvallista, sillä se ei perustu lannerangan nikamien manipulointiin, vaan lantion asennon korjaamiseen. Kun lantion asento alkaa korjautua, pullistumankin oireet saattavat helpottaa tai kadota jopa kokonaan, sillä jo pienikin muutos asennossa voi vähentää pullistumasta hermoon kohdistuvaa painetta juuri sen verran, että kipuoireet hellittävät.

Siirry tästä ajanvaraukseen