Lantio ja SI-nivelet

Monissa urheilulajeissa painotetaan, että liikkeen tulee lähteä lantiosta tai että sen kautta suoritukseen tulee voimaa. Lantiota voikin kutsua koko kehon perustaksi. Seuraavassa katsotaan hieman lantion rakennetta ja sen merkitystä koko kehon hyvinvoinnille

Lantio muodostaa holvimaisen rakenteen – luisen lantiorenkaan – joka kannattelee koko kehon painoa. Lantion takaosassa on ristiluu (os sacrum), joka on samalla myös selkärangan yhteen luutunut alaosa. Ristiluuhun niveltyvät lonkkaluut (os coxae) eli suoliluut SI-nivelten (articulatio sacroiliaca) välityksellä. Lonkkaluut itsessään muodostuvat kolmesta luusta ja niveltyvät toisiinsa edessä häpyliitoksen kautta (symphysis pubis).

lantio

Luinen lantiorengas katkeaa siis kolmesta kohdasta. Takana on kaksi sacroiliaca-niveltä eli SI-niveltä ja edessä symphysis pubis (häpyliitos). Häpyliitos on normaalisti erittäin luja, mitä kuvaa se, että vammojen yhteydessä kyseinen liitos säilyy usein ehjänä, vaikka lantiorengas murtuisikin muista kohdista.

SI-nivelissäkin tapahtuu normaalisti vähäistä liikettä. Nivelpintojen tehtävänä on jakaa ruumiin paino lantiorenkaan kautta jalkojen päälle. Nivelen takaosassa olevat hyvin voimakkaat nivelsiteet lukitsevat lonkkaluun ja ristiluun toisiinsa. Koska nivelten etupuolella olevat siteet ovat suhteellisen heikot, toimii lantiorenkaan etukolmannes lantion holvimaisen rakenteen etuosaa koossa pitävänä ”siteenä”.

Lantiorengas ei siis ole jäykkä luinen rengas, vaan sidekudosten koossa pitämä kokonaisuus. Voimakkaista nivelsiteistä huolimatta SI-nivelet muodostavat lantion heikoimman kohdan.

Lantio

  • Lantiota voi hyvällä syyllä sanoa koko kehon perustaksi.
  • Lantion alueen hyvä hallinta on avain koko kehon hyvinvoinnille.
  • Lantion alueella olevat häiriöt liittyvät useimmiten SI-niveliin ja sitä kautta lantion asentoon.

Virheasennossa oleva lantio

  • jakaa kehon painon epätasaisesti jaloille.
  • aiheuttaa muutoksia askellukseen, mikä voi tuntua oireina lonkissa, polvissa ja nilkkoissa.
  • synnyttää koko selän alueelle vääntöä ja kiertoa, mikä voi tuntua mm. selkä- ja niskakipuina.
  • saa jalat näyttämään eripituisilta

Ei siis ole mikään ihme, että hyvin usein mitä erilaisimmista tuki- ja liikuntaelinten kiputiloista kärsivillä ihmisillä perimmäisin syy oireisiin löytyykin juuri lantion alueen ongelmista.

Siirry tästä ajanvaraukseen